Godtgørelser og udlæg
Skattefrie godtgørelser

Som træner eller frivillig i FIF kan du efter aftale med bestyrelsen eller det relevante udvalg modtage skattefrie godtgørelser efter statens takster.

Du kan læse mere om reglerne for godtgørelse til ulønnede instruktører, trænere eller andre frivillige i DGI's vejledning. Taksterne for 2023 er som følger.


Skattefrie godtgørelser:


  • Telefonsamtaler og internet: 2.450 kr.
  • Administrative omkostninger: 1.500 kr. 
  • Køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.050 kr.


Ud over godtgørelse til telefon, administration og beklædning, kan ulønnede/frivillige få økonomisk og skattefri kompensation for disse udgifter:

  • Kørsel i egen bil. Kr. 3,73 pr. km
  • Kost ved arrangementer: 80 kr. pr. dag. Arrangementet skal vare minimum 5 timer.
  • Ved stævner/rejser med varighed over 24 timer kan der ikke udbetales for logi og kost, men der kan afholdes kr. 138,75 kr. pr. døgn for lommepenge/småfornødenheder.


Honorering for dommergerning

  • Dommerbetaling:
    Maks 250 kr. pr. kamp. Maks 500 kr. pr. dag.
Godtgørelser
4c8f3ff33cfb4ea3284f0fd1fbaa9539
EXCEL-skabelon til godtgørelser

Såfremt der anmodes om udbetaling efter ovenstående  regler skal der udfyldes Excel-dokument og fremsendes pdf-fil til FIF's administration. 


Download  nedenstående Excel-dokument og følg vejledningen.


FIF Godtgørelser 2023.xlsx

Såfremt der er spørgsmål til modellen er du velkommen til at kontakte Kasper Kolding.

Vær opmærksom på at dokumentet SKAL udfyldes efter gældende regler. Fremsendelse af dokument til [email protected] betragtes som underskrift på at dokumentet er udfyldt i overensstemmelse med gældende regler. 


Hovedreglen er at korrekt udfyldte kørselssedler der er indsendt senest den 15. i en given måned vil blive udbetalt i samme måned. (Februar indsendes eksempelvis senest den 15. marts og udbetales senest 31. marts).  Der kan dog være afvigelser fra dette grundet ferier mv.

FIF Regnskab