Godtgørelser og udlæg

Skattefrie godtgørelser

Som træner eller frivillig i FIF kan du efter aftale med bestyrelsen eller det relevante udvalg modtage skattefrie godtgørelser efter statens takster.

Du kan læse mere om reglerne for godtgørelse til ulønnede instruktører, trænere eller andre frivillige i DGI's vejledning. Taksterne for 2023 er som følger.


Skattefrie godtgørelser:


  • Telefonsamtaler og internet: 2.450 kr.
  • Administrative omkostninger: 1.500 kr. 
  • Køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.050 kr.


Ud over godtgørelse til telefon, administration og beklædning, kan ulønnede/frivillige få økonomisk og skattefri kompensation for disse udgifter:

  • Kørsel i egen bil. Kr. 3,73 pr. km
  • Kost ved arrangementer: 80 kr. pr. dag. Arrangementet skal vare minimum 5 timer.
  • Ved stævner/rejser med varighed over 24 timer kan der ikke udbetales for logi og kost, men der kan afholdes kr. 138,75 kr. pr. døgn for lommepenge/småfornødenheder.


Honorering for dommergerning

  • Dommerbetaling:
    Maks 250 kr. pr. kamp. Maks 500 kr. pr. dag.

Skabelon til godtgørelser

Såfremt der anmodes om udbetaling efter ovenstående  regler skal der udfyldes korrekt dokument og fremsendes til FIF's administration. 


Vær opmærksom på at dokumentet SKAL udfyldes efter gældende regler. Fremsendelse af dokument til [email protected] betragtes som underskrift på at dokumentet er udfyldt i overensstemmelse med gældende regler. 


Du finder dokumentet her: Skabelon til godtgørelser


FIF

Sven Hjort